Επενδύσεις 176 εκατ. ευρώ από την ΕΥΑΘ εντός 5ετίας

Επενδύσεις 176 εκατ. ευρώ από την ΕΥΑΘ εντός 5ετίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 14:29 Δημιουργία 06/06/19, 14:26

TAGS

Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΑΘ για τα επόμενα χρόνια καθώς και η διανομή μερίσματος 0,126 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ‘τρέξαμε’ πρώτα απ’ όλα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: η εταιρεία είχε ‘στεγνώσει’ από προσωπικό επί 14 χρόνια, καλύψαμε οργανικά κενά κι επεκταθήκαμε σε νέους τομείς, διευρύνοντας τελικά το παραγωγικό αντικείμενό μας», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. «Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δεν θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης», συμπλήρωσε.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύωναποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ).

Ειδικά για τη Βιομηχανική Περιοχή, όπως εξήγησαν, η ΕΥΑΘ ως υπεύθυνη διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙΠΕ-Θ και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ),λειτουργεί ήδη από 1ης Ιουνίου με δική της επίβλεψη τη ΜΚΑ και έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επιπλέον έργα αναβάθμισης των αντλιοστασίων αποχέτευσης εντός ΒΙΠΕ-Θ. Παράλληλα, μελετά και επιπρόσθετα έργα, απαραίτητα για τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, με γνώμονα πάντα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018, ενέκρινε δε και τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ακόμη, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2018, όπως και τις αμοιβές - αποζημιώσεις της τρέχουσας χρήσηςδιατηρώντας τες μάλιστα και φέτος στα ίδια επίπεδα, αυτά του 2017.

Επίσης, επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2019, ενώ έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). Νέο μέλος δεν τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

Αν σου άρεσε κάνε