Πράσινο φως από το ΣτΕ για το ναυπηγείο του ΟΛΠ στο Πέραμα

Πράσινο φως από το ΣτΕ για το ναυπηγείο του ΟΛΠ στο Πέραμα

ΕΛΛΑΔΑ Δημιουργία 10/06/20, 18:24

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ότι ο ΟΛΠ, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, μπορεί να ιδρύσει ναυπηγείο στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο ΟΛΠ και ζητούσε να ακυρωθεί η από 19.6.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Αττικής, της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία απερρίφθη αίτημά του για την εγκατάσταση ναυπηγείου στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος.

Αναλυτικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος ο Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Σωτηροπούλου) με την υπ' αριθμ. 766/2020 απόφασή του, η οποία θεωρήθηκε από τον εισηγητή, έκανε δεκτή την αίτηση του ΟΛΠ και αφού ακύρωσε τη σχετική απόφαση, ανέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας για νέα κρίση, δηλαδή να εξετάσει εκ νέου την αίτηση του ΟΛΠ.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, ο ΟΛΠ υπέβαλε αίτημα εγκατάστασης ναυπηγείου ενώπιον της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Αττικής, ως αρμόδιας αρχής για τη χορήγηση αδειών. Συγκεκριμένα, ζητούσε να του επιτραπεί η κατασκευή εγκαταστάσεων για «ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών, διάλυση πλοίων και σκαφών, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση τμημάτων πλοίων και σκαφών», σε υφιστάμενο υπαίθριο χώρο που είχε παραχωρηθεί στον ΟΛΠ από το Δημόσιο με την από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρησης (κυρώθηκε με ν. 3654/2008).

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση του ΣτΕ, στην αίτησή του ο ΟΛΠ δεν επικαλέσθηκε ούτε την από 13.2.2002 «σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς», ούτε όμως και τη από 24.6.2016 «σύμβαση παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Πειραιώς», που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠ. Οι δυο αυτές συμβάσεις έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3654/2008 και 4404/2016.

Όμως, το αίτημα του ΟΛΠ απορρίφθηκε από την περιφέρεια Αττικής, με το σκεπτικό ότι επίμαχη δραστηριότητα κατατάσσεται στην υψηλή όχληση και σύμφωνα με την νομοθεσία «δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέας δραστηριότητας υψηλής όχλησης εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής».

Στη συνέχεια, ο ΟΛΠ κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή ενδικοφανή προσφυγή, η οποία απερρίφθη στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν. 3325/2005 για την «ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης» και των διατάξεων που προβλέπουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην επίμαχη περιοχή, χωρίς ωστόσο να γίνει ειδική αναφορά στις επίμαχες δύο συμβάσεις που κυρώθηκαν με τους νόμους 3654/2008 και 4404/2016.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, αφού ερμήνευσε τις νομοθετικές διατάξεις για τις χρήσεις γης στην περιοχή του Περάματος και της Αττικής γενικότερα, και ερμηνεύοντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρεπομένων μεσαίων και υψηλών οχλουσών δραστηριοτήτων στην επίμαχη περιοχή, έκρινε ότι, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, είναι επιτρεπτή η λειτουργία ναυπηγείου στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος και απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Δημοσίου.

Κατά τη δικαστική απόφαση, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς δεν έλαβαν υπόψη τους, ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων που παράγουν υψηλούς ήχους στον περιβάλλοντα χώρο τους (οχλούσες εγκαταστάσεις).

Επίσης, σύμφωνα με το ΣτΕ, η ερμηνεία όρων της σύμβασης παραχώρησης ως προς το επιτρεπτό της εγκατάστασης ναυπηγείου από την πλευρά του ΟΛΠ, στην περιοχή του Περάματος, «εκφεύγει της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της περιφέρειας Αττικής, της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών».

Παρέμβαση υπέρ των θέσεων του Δημοσίου είχαν ασκήσει στο ΣτΕ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, η Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και Εργοδοτών Ναυπηγών Περάματος και διαφορές Ανώνυμες Εταιρείες της περιοχής και πέριξ του Περάματος οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυπήγησης, κ.ά.

Γ. Πλακιωτάκης: Χωρίς έγκριση άδειας ναυπηγείου στο Πέραμα το αναθεωρημένο master plan

«Η έγκριση του αναθεωρημένου master plan στο λιμάνι του Πειραιά έγινε χωρίς την έγκριση άδειας εγκατάστασης ναυπηγείου στο Πέραμα» δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση με αφορμή αίτημα της Cosco για τη δημιουργία ναυπηγείου στην περιοχή.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πάνω από όλα να προσελκύσουμε περισσότερα πλοία στη Ζώνη του Περάματος, γι' αυτό κρίνεται αναγκαίο η προώθηση όλων των αναγκαίων έργων και υποδομών που περιλαμβάνονται και στις υποχρεωτικές επενδύσεις» δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση, η θέση του υπουργείου είναι ξεκάθαρη και σαφής κι έχει αποτυπωθεί με την έγκριση του αναθεωρημένου master plan στο λιμάνι του Πειραιά».

Αν σου άρεσε κάνε