Συστάσεις και... καμπανάκια από το ΔΝΤ για την αγορά κρυπτονομισμάτων

Συστάσεις και... καμπανάκια από το ΔΝΤ για την αγορά κρυπτονομισμάτων

ΑΓΟΡΕΣ UPD 21:56 Δημιουργία 29/01/23, 13:19
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Πέντε συστάσεις προκειμένουν να μπει τάξη στην αγορά των crypto και να υπάρξει εμπιστοσύνη των επενδυτών προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Το ντόμινο στα crypto υπογραμμίζει γιατί οι παγκόσμιες ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να δράσουν γρήγορα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο», τονίζει σε έκθεσή του το ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι από την αγορά λείπουν βασικές προστατευτικές δικλείδες, ακόμα και τώρα μετά την ψυχρολουσία που προκάλεσε η κατάρρευση του μεγάλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.

Πολλοί από τους κινδύνους μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου και με την ανάπτυξη διεθνών κανόνων που θα εφαρμόζονται με συνέπεια από τις εθνικές ρυθμιστικές Αρχές, αναφέρεται σε άρθρο που δημοσιεύει το ΔΝΤ στο site του.

Γίνεται αναφορά σε δύο εκθέσεις του Ταμείου από τον Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι «ιδιαίτερα επίκαιρες εν μέσω της μεγάλης αναταραχής και αποδιάρθρωσης σε πολλά τμήματα της αγοράς crypto και των επανειλημμένων ανοδικών και καθοδικών κύκλων του οικοσυστήματος αυτών των ψηφιακών assets».

Η προσέγγιση του προβλήματος γίνεται σε δύο επίπεδα:

-Πρώτον, με γενικά μέτρα για το σύνολο του κλάδου και

-Δεύτερον, με συστάσεις που αφορούν ειδικότερα τα stablecoins, που υποτίθεται ότι η τιμή τους είναι σταθερή σε σχέση με το δολάριο ή κάποιο άλλο asset.

Tα κρυπτονομίσματα, περιλαμβανομένων των stablecoins, δεν αποτελούν ακόμη κίνδυνο για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά κάποιες αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου η διείσδυση των crypto είναι μεγάλη, έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά.

Αναλυτικά οι πέντε συστάσεις που κάνει το ΔΝΤ είναι οι εξής:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών σε crypto assets θα πρέπει να αδειοδοτούνται. Η υποχρέωση αυτή θα αφορά τους παρόχους υπηρεσιών φύλαξης, μεταβίβασης, ανταλλαγής, διακανονισμού και θεματοφυλακής, με κανόνες αντίστοιχους με αυτούς που προβλέπονται για τους παρόχους υπηρεσιών στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαχωρίζονται τα assets των πελατών από τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών και να μην εμπλέκονται σε άλλες δραστηριότητές τους. Τα κριτήρια για την αδειοδότηση πρέπει να είναι καλά καθορισμένα και να ξεκάθαρη η εντολή στις αντίστοιχες Αρχές.

2. Οι εταιρείες με πολλαπλές λειτουργίες θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι πολλαπλές λειτουργίες μπορεί να δημιουργήσουν συγκρούσεις συμφερόντων, οι Αρχές πρέπει να εξετάσουν αν θα πρέπει να απαγορευθούν. Στην περίπτωση που επιτραπεί στις εταιρείες να έχουν πολλές λειτουργίες, θα πρέπει αυτές να υπόκεινται σε υψηλές απαιτήσεις διαφάνειας και ανακοινώσεων, ώστε οι Αρχές να μπορούν να διαπιστώνουν τις εξαρτήσεις τους.

3. Οι εκδότες των stablecoins θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές εποπτικές υποχρεώσεις. Ορισμένα από αυτά τα νομίσματα αρχίζουν να γίνονται αποδεκτά και πέραν από τους χρήστες των crypto και χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθεματοποίησης αξίας. Αν δεν ρυθμιστούν κατάλληλα, τα steblecoins θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

4. Πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες υποχρεώσεις για τα εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την έκθεση και την εμπλοκή τους με crypto. Αν παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, οι υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες για να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από τη λειτουργία αυτή.

5. Τελικά, είναι απαραίτητη μία ισχυρή, περιεκτική, παγκόσμια συμβατή ρύθμιση και εποπτεία των crypto. H διατομεακή και διασυνοριακή φύση των crypto περιορίζει την αποτελεσματικότητα εθνικών, μη συντονισμένων εθνικών προσεγγίσεων.

Αν σου άρεσε κάνε