ΕΚΤ: «Ψαλιδίζει» τον ρυθμό αγοράς ομολόγων μέσω PEPP

ΕΚΤ: «Ψαλιδίζει» τον ρυθμό αγοράς ομολόγων μέσω PEPP

ΑΓΟΡΕΣ UPD 15:39 Δημιουργία 09/09/21, 15:13
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Περιορίζει τον ρυθμό αγοράς ομολόγων μέσω του προγράμματος PEPP η ΕΚΤ, διατηρώντας ωστόσο σταθερά τα επιτόκια του ευρώ, με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Τράπεζας την Πέμπτη.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι διευκολυντικές χρηματοοικονομικές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν με μέτρια χαμηλότερο ρυθμό αγορών από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έναντι των δύο προηγούμενων τριμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, θα συνεχιστούν οι καθαρές αγορές του PEPP, που έχει ένα συνολικό εύρος 1.850 δισ. ευρώ, μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου 2022 και σε κάθε περίπτωση, μέχρι να κρίνει ότι η κρίση της πανδημίας τελείωσε. Ωστόσο, «κρίνοντας από τις εκτιμήσεις για τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και το outlook του πληθωρισμού, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν με ένα μέτρια χαμηλότερο ρυθμό καθαρών αγορών από το PEPP απ' ό,τι τα προηγούμενα δύο τρίμηνα».

Όπως εξηγείται, η ΕΚΤ θα αγοράζει με ευελιξία, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με στόχο να αποτρέπει σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και έχοντας υπόψη την αντιμετώπιση του πτωτικού αντίκτυπου της πανδημίας στο αναμενόμενο μονοπάτι του πληθωρισμού. Τονίζει μάλιστα ότι αν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, δεν θα χρησιμοποιηθεί πλήρως το εύρος του προγράμματος (1.850 δισ.). Από την άλλη, επισημαίνει, αν απαιτηθεί, μπορεί να διευρυνθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια από τις ωριμάνσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Οι αγορές ομολόγων μέσω του προγράμματος APP θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ. Θα συνεχιστούν, όπως αναφέρεται, για όσο είναι απαραίτητο και θα σταματήσουν λίγο πριν αρχίσουν οι αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, η ΕΚΤ σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα κεφάλαια από τις ωριμάνσεις τίτλων που αποκτήθηκαν μέσω του APP για εκτεταμένη περίοδο, αφότου αρχίσει η αύξηση των επιτοκίων.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα, σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Αν σου άρεσε κάνε